Silniční doprava

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti dopravce. Mezi zákonná pojištění pro dopravce patří i pojištění odpovědnosti dle Úmluvy CMR, které kryje škody způsobené na zboží přepravovaném na základě přepravních smluv. Poradíme, jak pojištění správně vybrat, na co si dát pozor, a představíme i jeden zajímavý produkt od České podnikatelské pojišťovny.

V oblasti pojištění došlo po 1. lednu 2019 k velké změně, která zvýšila odpovědnost dopravců ve vnitrozemské přepravě. Ta se totiž podobně jako mezinárodní přeprava řídí Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). A v této Úmluvě jsou jiná pravidla pro odpovědnost za přepravu než podle občanského zákoníku (OZ). Jedna z hlavních změn se týká výše náhradové povinnosti dopravce. Zatímco dle OZ hradil dopravce při ztrátě nebo poškození zásilky cenu, kterou měla v době, kdy ji převzal (reálnou hodnotu zboží), dle Úmluvy CMR je výše odpovědnosti dopravce max. 8,33 SDR (mezinárodní rezervní měna) za kilogram hrubé hmotnosti poškozené zásilky. Což činí asi 260 korun za 1 kg poškozeného nákladu.

Na co si dát pozor

Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce je ze zákona povinné a před jeho uzavřením je třeba si pečlivě zjistit, na co se vztahuje: „Pojištění by mělo pokrývat nejen újmu v případě dopravní nehody, ale také škody vzniklé například při nakládce, vykládce, manipulaci či uložení zásilky. Takové pojištění by mělo dále krýt škody způsobené krádeží nebo loupeží, poškození vlivem atmosférických srážek nebo škody vzniklé smluvními poddopravci,“ vypočítává Eva Pavlátová z České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

Základní pojištění dle Úmluvy CMR kryje hodnotu podle hmotnosti

Ta vřele doporučuje mít i pojištění na škody způsobené překročením dodací lhůty, protože sankce za pozdní dodání zboží mohou být poměrně značné. Takové zastavení výrobní linky automobilky není žádná legrace… A ne každá pojistka toto kryje. 

„Vždy se ptejte na výluky z pojištění a zajímejte se dále o to, jaké jsou lhůty pro nahlášení škody. Někdy totiž bývají poměrně krátké,“ upozorňuje Eva Pavlátová. 

Proč se připojistit? 

Snížení náhradové povinnosti dopravce ale znamená, že pojištění odpovědnosti dopravce velmi často nepokryje skutečnou hodnotu zboží. Týká se to především lehčích, ale výrazně dražších zásilek, jako jsou elektronika, tabákové výrobky či léky. A to se samozřejmě zadavateli dopravy nemusí zamlouvat. „Pro takové případy v ČPP nabízíme doplňkové připojištění podle článku 24 Úmluvy CMR, které kryje udanou hodnotu zásilky. Druhou možností je klasické majetkové pojištění na plnou hodnotu, tzv. cargo pojištění,“ vysvětluje Eva Pavlátová. Právě tato druhá varianta je obvyklejší, protože se při ní neřeší, zda dopravce za škodu odpovídá.

Zejména u nehod souprav pro přepravu osobních vozidel vznikají vysoké škody

ČPP nabízí například i připojištění pokrývající náklady vynaložené na třídění, dočasné skladování nebo na likvidaci poškozené přepravované zásilky včetně nákladů na přeložení a přepravu poškozené přepravované zásilky na místo likvidace. A proč je dobré mít kvalitní pojištění? Třeba i proto, že je to nezbytnost pro vstup do výběrových řízení na zakázky. 

Smlouva na obrat

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) jako jeden z mála subjektů na tuzemském trhu nabízí u takového produktu, který se nazývá Odpovědnost silničního nákladního dopravce a zasilatele, uzavření smlouvy nikoliv na vozidlo, ale na obrat z činnosti dopravce. „Díky tomuto řešení odpadá obrovské množství administrativy s hlášením registračních značek. Navíc se pojištění vztahuje i na vozidla subdodavatele,“ uvádí přednosti této smlouvy Eva Pavlátová, „nestane se tak, že škodu způsobí vozidlo, které se opominulo zapsat do smlouvy.“ To se stává v případech, kdy pojištěné vozidlo z nějakého důvodu nemůže vyjet a nahradí se jiným, které ve smlouvě není uvedeno.

U tohoto typu pojištění se při určení sazby přistupuje k zákazníkům individuálně, hlavními faktory zůstávají škodní průběh klienta, limit pojistného plnění a výše spoluúčasti. Neplatí zde žádné bonusy ani malusy. Pokud dojde v průběhu roku k nějakému významnému navýšení obratu, např. o 20 %, je firma povinna to pojišťovně nahlásit a dojde k úpravě pojistného.

Zdroj
Redakce

Přečtěte si také

Back to top button