Logistika a sklady

Gebrüder Weiss myslí na udržitelný rozvoj

Jedná se o jednu z klíčových strategických hodnot nejstarší logistické společnosti na světě a dotýká se hned několika oblastí její činnosti. Patří mezi ně výstavba solárních elektráren, podpora alternativních paliv či odpadové hospodářství.

„Gebrüder Weiss chápe udržitelný úspěch jako schopnost zůstat plně funkční a konkurenceschopnou společností prostřednictvím strategických investic a systematických inovací. Naše pozornost je zaměřena na udržitelný způsob logistiky z hlediska ekonomického, sociálního a samozřejmě také environmentálního,“ vysvětluje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Česká republika.

Konkrétní aktivity Gebrüder Weiss na poli efektivního využívání přírodních zdrojů, snižování emisí CO2 nebo využití alternativních zdrojů energie zahrnují celou řadu opatření, testování a také investic do vlastní infrastruktury. „V roce 2020 jsme zprovoznili již pátou solární elektrárnu, využíváme kombinaci silniční a železniční přepravy kontejnerů, testujeme nákladní vozy poháněné LNG, CNG, vodíkový i elektrický pohon. Díky kombinaci řady programů a zapojení našich zaměstnanců jsme snížili roční objem oxidu uhličitého uvolněného do ovzduší o 22 000 tun. Soustavně analyzujeme a vyhodnocujeme hospodárnost, produktivitu a pracovní podmínky všech našich provozů, abychom je mohli dále zlepšovat,“ uvádí Jan Kodada.


Postavíme
vodíkové stanice

Gebrüder Weiss se dlouhodobě podílí na testování využití alternativních pohonů v logistickém odvětví. Vedle využití nákladních vozů na CNG mezi Vídní a srbským Kruševacem, jsou další vozidla v provozu také na pobočkách ve Vídni a v bavorském Memmingenu. Společnost se podílí na získávání reálných zkušeností s využitím LNG, souběžně se věnuje testům jednoho z prvních plně elektrifikovaných trucků od společnosti MAN. V letošním roce také Gebrüder Weiss navázal spolupráci s H2 Mobility Switzerland. „Partnerství se švýcarskou vědeckou asociací nám umožní uskutečnit vůbec první testy nákladních vozů s vodíkovým pohonem. V červenci H2 Mobilit Switzerland otevřela první z plánovaných čerpacích stanic na vytížené trase v blízkosti Bodamského jezera, což je podstatný krok k širšímu využití vodíkového pohonu v reálném prostředí. Těší nás, že jsme součástí tohoto procesu, který je bezpochyby jednou z možných cest budoucího rozvoje alternativních pohonů,“ říká Jan Kodada.

Jan Kodada (FOTO: GW)

Spotřeba energií a produkce odpadu v ČR

Jedním z aspektů, na který se Gebrüder Weiss soustředí v České republice, je systémem řízení využívání energií, který odpovídá přísným interním normám a je pravidelně kontrolován a certifikován nezávislou organizací ASEKOL. Vedle vyhledávání vhodných příležitostí pro využití alternativních zdrojů energie je součástí této strategie také a ekologické nakládání s odpady. „Gebrüder Weiss ČR působí jako jedno ze sběrných míst zpětného odběru akumulátorů, v rámci našich B2B služeb zajišťujeme také svoz vyřazených elektrospotřebičů k jejich ekologické likvidaci. Využitím materiálů z 26 062 kilogramů starého elektra, které jsme jen v roce 2019 v České republice vrátili zpět do zpracovatelského průmyslu, jsme podle Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL ušetřili v přepočtu 154,04 MWh elektřiny, 13 939 litrů ropy, 20,13 tun primárních surovin a 820,87 m3 vody. To je pro zajímavost zhruba stejné množství vody, které běžný člověk spotřebuje při 11 018 sprchování,“ říká Jan Kodada.

Snižování emisí CO2 

Snižování emisí CO2 je pro Gebrüder Weiss součástí vlastní environmentální strategie, která je již celou řadu let uplatňována v mezinárodním měřítku. V Rakousku například na trasu Vídeň – Vorarlberg vyjíždí každodenně o 88 kamionů méně, než v minulosti. Gebrüder Weiss zde totiž využívá Orange Combi Cargo, tedy koncept, který kombinuje dopravu celých kontejnerů po železnici a nákladními vozy, čímž ušetří 11 000 tun CO2 ročně.

Firemní spotřebu elektřiny a tím i emise CO2 významně snižuje i první energeticky neutrální logistická hala Gebrüder Weiss v tyrolském Wörgelu. Stavba s unikátní dřevěnou konstrukcí využívá vlastní tepelné čerpadlo a elektrickou energii výhradně z obnovitelných zdrojů.

Společnost dále rozšiřuje flotilu svých nákladních automobilů, které jsou poháněny bioplynem. Díky jejich využití se do ovzduší uvolní o 68 % méně CO2 a o 67 % nižší jsou i emise oxidů dusíku. Míra snížení emisí pevných částic pak dosahuje hodnoty dokonce 70 % ve srovnání s použitím stejného dopravní techniky se vznětovými motory.

V zájmu snižování emisí z automobilové dopravy prochází více než 85 % řidičů Gebrüder Weiss pravidelným školením na hospodárný způsob jízdy, společnost využívá také speciálního paliva Shell. „Roční spotřebu pohonných hmot jsme díky těmto krokům snížili celosvětově přibližně o 3 %. To možná na první pohled není mnoho, ovšem v přepočtu to znamená o 795 tun méně CO2 vypuštěného každoročně do ovzduší,“ uvádí Jan Kodada.

Šetrné IT řešení, fotovoltaika a GW Wind Park

Strategie snižování negativních dopadů na životní prostředí se u GW týká také administrativních složek společnosti. Implementace řešení Thin Client snížila energetické nároky celé interní sítě. Podstatou této technologie je sdílený server, ke kterému jsou připojeny ve sdíleném prostředí terminály na jednotlivých pracovních místech. Namísto běžných PC se tedy u Gebrüder Weiss používají uživatelské terminály Thin Client, které spotřebují o polovinu méně elektrické energie. V rámci sítě GW je v tomto systému využíváno bezmála 3 000 pracovních míst, společnost tak spotřebuje výrazně méně elektrické energie. To v přepočtu znamená snížení emise CO2 o dalších 190 tun za rok.

Vedle investic do budování fotovoltaických elektráren na střechách našich poboček považujeme za výjimečný počinem naší společnosti výstavbu a provozování soustavy větrných elektráren. GW Wind Park produkuje ročně 20 gigawatů elektrické energie, což je dokonce více, než sami spotřebujeme. Navíc se tak do ovzduší dostává o 12 000 tun méně CO2,“ říká Jan Kodada.

Společná cesta

Gebrüder Weiss si zakládá také na transparentnosti a účasti svých pracovníků v úsilí o šetrný přístup k životnímu prostředí. „Veškeré informace o hodnotách, zásadách a opařeních Gebrüder Weiss, která směřují k zajištění udržitelného rozvoje a fungování našeho odvětví, jsou dobře známé a přístupné všem zaměstnancům naší firmy. Těší nás, že naši kolegové jsou aktivně zapojeni do řady programů a naše společné úsilí tak vede k pozitivním dopadům nejen na život lidí v Gebrüder Weiss, ale lidskou společnost jako takovou,“ uzavírá Jan Kodada.

ROČNÍ ÚSPORY GEBRÜDER WEISS NA EMISÍCH CO2

Aktivita Gebrüder WeissSnížení emisí CO2 za rok
Orange Combi Cargo11 000 tun
Klimaticky neutrální logistická hala90 tun
Použití vozidel na bioplyn29 tun
Speciální palivo Shell795 tun
„Zelené“ IT technologie GW Wind Park190 tun 12 000 tun  

Přečtěte si také

Back to top button