Silniční doprava

140 autobusů pro DPP

140 autobusů pro DPP. DPP si pro nízkoemisní část plánované obnovy svého vozového parku v rámci Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030 vybral kloubový URBANWAY HYBRID. Plán požaduje, aby 75 % autobusů DPP bylo zcela bezemisních nebo nízkoemisních.

„Máme za sebou další dílek, vysoutěženého dodavatele hybridních kloubových autobusů pro budoucí vozový park DPP, který by do roku 2030 měl splňovat Klimatický plán hl. m. Prahy i závazky na národní či evropské úrovni, tj. že 75 % autobusů DPP budou tvořit lokálně zcela bezemisní nebo nízkoemisní vozidla. Postupujeme v souladu s Koncepcí využití alternativních pohonů v podmínkách autobusové dopravy DPP, kterou schválila Rada HMP. Hybridní autobusy jsou na jedné straně nízkoemisní vozidla, na straně druhé je v případě blackoutu či jakékoliv nenadálé situace v elektrické rozvodné síti budeme moct bez zásadních omezení vypravovat do provozu a zajišťovat tak základní dopravní obsluhu hl. m. Prahy, což je naší základní povinností. I díky těmto autobusům si budeme moct do budoucna zachovat určitou nezávislost na nabíjecí infrastruktuře a diverzifikovat potenciální rizika,“ dodává Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Přečtěte si také

„Jsme obzvláště hrdí na to, že nás Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) pro tuto důležitou dodávku vybral a že můžeme podpořit hlavní město Prahu v energetické obměně jeho vozového parku MHD.  Náš úspěch v tomto výběrovém řízení dokazuje, že plníme požadavky měst a že máme vozidla, která na ně dokáží reagovat: „jsme schopni poskytnout dopravní řešení, které účinně řeší provozní a ekologické problémy, jež jsou pro orgány veřejné správy na prvním místě,“ uvedl Jan Kimla, Obchodní ředitel IVECO BUS pro trhy střední a východní Evropy.

Kloubový URBANWAY HYBRID s hybridní technologií poslední generace splňuje očekávání DPP, pokud jde o výkon a ohleduplnost k životnímu prostředí. Je vybaven automatickou převodovkou DIWA NXT a osvědčeným motorem Cursor 9 s technologií HI-SCR.

Plně nízkopodlažní autobusy URBANWAY HYBRID budou vybaveny čtyřmi dvojitými dveřmi a nabídnou maximální kapacitu 130 cestujících, z toho 35 sedících. Budou vybaveny plnohodnotnou klimatizací, zařízením pro automatické počítání cestujících, kamerovým systémem, včetně sledování interiéru, přední detekcí, zpětnou kamerou a bočními kamerami. Vozidla splňují všechny standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) a budou samozřejmě vybavena komplexním odbavovacím a informačním systémem pražské MHD a dodána s novou identitou PID.

Zdroj
IVECO BUS

Přečtěte si také

Back to top button