Silniční doprava

Schwarzmüller návrat na cestu růstu

Schwarzmüller návrat na cestu růstu. Skupina Schwarzmüller dosáhla v roce 2021 obratu 409 milionů eur po 366 milionech eur v roce 2020 (plus 13 %). Počet vyrobených přívěsů vzrostl z 8 800 v roce 2020 na 9 962 (plus 12 %).

  • Návrat na cestu růstu
  • Vysoký nárůst u vozidel pro dálkovou přepravu
  • Česká republika: Velké úspěchy v oblasti přepravy nápojů

Pro letošní rok plánuje společnost Schwarzmüller obrat 460 milionů eur. Tato prognóza je však prezentována s výhradou, protože zatím nelze odhadnout geopolitické události na Ukrajině. Situace v zásobování materiálem a součástmi a situace okolo cen je i nadále hodnocena jako napjatá a nestálá.

Schwarzmüller návrat na cestu růstu

Dceřiná společnost v České republice dosáhla v roce 2021 v závodě Žebrák s 1 800 vozidly nejvyšší produkce v dějinách firmy od roku 1993. S 20 % podílem na trhu je společnost Schwarzmüller u našich severních sousedů jedničkou na trhu v segmentu přívěsů. Velmi silná poptávka byla v roce 2021 po nových vozidlech pro dálkovou přepravu. Hrají hlavní roli dokonce i v českém obchodě s nápoji: U nealkoholických nápojů a piva je aktuálně 90 % všech přeprav realizováno vozidly Schwarzmüller! V roce 2022 bude dále modernizována výroba v Žebráku, aby bylo možné zvládnout plánovanou výrobu 2 200 přívěsů. Mimo jiné k tomu přispěje nová, plně automatická lakovna s roboty.

Mezinárodní postavení na rostoucím trhu uhájeno

Schwarzmüller návrat na cestu růstu. Skupině Schwarzmüller se v roce 2021 podle CEO Hartwiga podařilo opět se vrátit na cestu dvoumístného růstu, který firmu formuje posledních téměř deset let. Vývoj přijatých objednávek to ukazuje ještě výrazněji: V roce 2021 bylo přijato 13 555 objednávek, což bylo o 68 % více než v roce 2020 (8 053 přijatých objednávek). Původem tohoto vzestupu bylo hromadění investic po prvním roce pandemie, jak říká Hartwig. Kromě toho byly v některých zemích EU zaznamenány podpůrné impulsy, které byly vyvolány investičními pobídkami.

Schwarzmüller návrat na cestu růstu

Při silném růstu celého trhu společnost Schwarzmüller v roce 2021 v průměru odvětví získala. Protože však v krizovém roce 2020 ztratila podstatně méně, vyšla skupina z tohoto obtížného období silnější. V klíčovém regionu, který zahrnuje Rakousko, Maďarsko, Českou republiku, Slovensko a Švýcarsko, firma obhájila postavení jedničky na trhu, vysvětlil CEO. V Rakousku zaujímá s 32 % podílu na trhu i nadále špičkové postavení, v Maďarsku se podíl na trhu drží na 30 %, v České republice je to okolo 20 %. Také čísla na stěžejních trzích, kterými jsou Německo a Polsko, jsou pro CEO velmi uspokojivá. U sousedů se podíl pohybuje kolem 10 %, v roce 2021 bylo dosaženo 9 % registrací. V Polsku se naopak podařil skok z 2,6 % před pandemií koronaviru na 4 % v loňském roce. Počet registrací se zde za tři roky zvýšil z 580 na více než 1 000.

Silná poptávka po nové řadě pro dálkovou přepravu

Také rozložení vyrobených vozidel v rámci portfolia výrobků skupiny Schwarzmüller podtrhlo speciální postavení roku 2021. Na vrcholu jsou i nadále vozidla pro stavebnictví a infrastrukturu (5 797 kusů), oproti roku 2020 však jejich počet klesl (6 300 kusů, mínus 9 %). Mnohem silnější byla na základě konjunktury v logistice a investičních pobídek, ale také na základě nově zkonstruovaného typu vozidla, poptávka po vozidlech pro dálkovou přepravu. Oproti 4 169 kusům v roce 2021 bylo jen 2 500 vozidel v předešlém roce (plus 68 %). Prostřednictvím převzetí společnosti Hüffermann Transportsysteme v Braniborsku se však trvale stabilizovala plánovaná převaha komplexních přívěsů pro stavebnictví a infrastrukturu, vysvětlil Hartwig. Dalšími důvody pro tuto strategickou orientaci jsou dosažitelné ceny a vysoké technické nároky v daném segmentu.

Rok 2022: Plánován obrat 460 mil. eur

Podle dosavadního průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 drží skupina plánovaný kurz, řekl Hartwig. Plánován je nárůst obratu ve výši 12 % na 460 milionů eur s výrobou více než 12 000 vozidel. CEO však konstatoval, že dosud nebyly zohledněny geopolitické události na Ukrajině. Nestálost v oblasti dostupnosti materiálů a součástí a v oblasti cen bude v každém případě přetrvávat. Rozhodující bude vývoj poptávky. Předpokládá se, že tato bude u vozidel pro stavebnictví a infrastruktury stabilnější než v dálkové přepravě.

Zdroj
TZ
Back to top button