Železniční doprava

Prodáno! Ekova Electric se stala součástí Škoda Transportation a mění název na Škoda Ekova

K převodu 100 % akcií společnosti, které držel Dopravní podnik Ostrava, došlo v pondělí 2. srpna. Nový název nese od 10. srpna. V rámci skupiny se bude Škoda Ekova zaměřovat na servis, modernizaci a opravy vozidel hromadné dopravy, a také se zde začnou vyrábět tramvaje pro Ostravu.

Společnost Škoda Ekova se stává další důležitou součástí rozvoje celé skupiny Škoda Transportation, kterou čeká v dalších letech významný růst objemu produkce. Aktuálně má skupina zásobu práce na čtyři roky v hodnotě 80 miliard korun. „Při rozvoji společnosti Škoda Ekova maximálně využijeme zkušenosti a znalosti současných zaměstnanců. V plánu máme nejen rozšiřování samotné výroby, ale budeme vytvářet nová kvalifikovaná pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Společně se tak naše ostravská základna stává ještě důležitějším zaměstnavatelem a bude se  významně podílet na rozvoji celého regionu,“ říká Martin Bednarz, místopředseda představenstva Škoda Ekova.

Přečtěte si také

Skupina Škoda Transportation, člen Skupiny PPF, působí v Moravskoslezském kraji dlouhodobě. Do Ostravy se například koncentruje technologické know-how v oblasti řídicích, multimediálních a diagnostických systémů v rámci dceřiné společnosti Škoda Digital. Přímo v Ostravě působí významná dceřiná firma Škoda Vagonka, zaměřená na oblast vývoje a výroby kolejových vozidel. Ta prošla výraznou etapou růstu, kdy do rozšíření a modernizace svého zázemí investovala jednu miliardu korun, vybudovala například největší obráběcí centrum v Evropě, novou lakovnu a vytvořila stovky nových pracovních míst.

Z ostravské části skupiny se stává centrum pro komplexní řešení moderních dopravních systémů. Nevznikají zde totiž pouze samotná vozidla, ale také technologická centra budoucnosti. „V oblasti dopravy jsme jedním z lídrů proměny a přinášíme sofistikovanou výrobu podpořenou vlastním výzkumem a vývojem,“ dodává Petr Brzezina, Prezident a předseda představenstva skupiny Škoda Transportation.

Fakta o Škoda Ekova:

  • Založena v lednu 2011 s názvem Ekova Electric jako dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava
  • V červenci 2020 podepsala skupina Škoda Transportation smlouvu o koupi 100 % akcií Ekova Electric
  • Dne 2. srpna došlo k převodu 100 % akcií na společnost Škoda Transportation
  • Od 10. srpna ponese firma nový název Škoda Ekova
  • Aktuálně má Škoda Ekova bezmála 200 zaměstnanců

Za svoji historii se ostravská společnost zaměřovala zejména na výrobu, modernizaci či rekonstrukci tramvají, trolejbusů či elektrobusů. A to nejen pro české zákazníky, ale také pro zahraniční dopravní podniky.

Přečtěte si také

Back to top button