Logistika a sklady

Raben oslavuje v Evropě své 90. výročí

Už 90 let je skupina Raben Group neustále na cestě – vyvíjí se, vždy hledí odvážně do budoucnosti a těší se na nové výzvy. Chce být motorem, který udržuje svět v pohybu, ale činí ho také lepším a zelenějším. Proto na oslavu svého výročí zve všechny, aby se připojili k jedinečné cestě Eco2Way napříč Evropou, a v září spustí hlasovací platformu pro volbu ekologického projektu – vítěz pak získá finanční podporu.

V roce 2021 skupina Raben Group oslavuje své 90. výročí – 90 let zkušeností, inovací a neustálého rozvoje. A ani teď se nehodlá zastavit. „Během těch 90 let jsme toho díky partnerské a transparentní spolupráci s našimi zákazníky už mnoho dokázali. Na své úspěchy jsme hrdí a jsme také připraveni čelit novým výzvám, třeba klimatickým změnám. Přejeme si, aby i budoucí generace měly přístup ke zdrojům, které teď využíváme my. Proto vás u příležitosti našeho výročí chceme pozvat na ojedinělou cestu Eco2Way napříč Evropou, při níž vás naši zaměstnanci provedou místy, která v důsledku klimatických změn trpí. Doufáme, že nám naši klienti po skončení cesty pomohou vybrat, které z míst podpořit. Abychom si dalších 90 let mohli všichni užívat čisté klima…,“ říká Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group.

Přečtěte si také

Již 90 let na cestě, ruku v ruce s ekologií

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí DNA rodinné společnosti založené na hodnotovém systému. Skupina se zasazuje o komplexní přístup k problematice společenské odpovědnosti firem (CSR) a začleňuje společensky odpovědné aktivity do obchodní strategie organizace. Ekologie hraje ve skupině Raben Group významnou roli. Rok co rok skupina investuje do efektivnějších a ekologičtějších přepravních a skladovacích řešení a vysazuje tisíce stromů, které absorbují tuny CO2. Proto se také skupina Raben Group rozhodla oslavit své 90. výročí poněkud nezvyklým způsobem a zve své zákazníky a uživatele internetu na cestu Eco2Way napříč Evropou. Tato neobvyklá cesta začíná 1. dubna a potrvá až do konce srpna 2021. Role průvodců se ujmou zaměstnanci jednotlivých společností a ekologičtí nadšenci, kteří zájemcům představí různá místa ohrožena klimatickými změnami a přiblíží jim jejich příběh. Celou cestu můžete sledovat na www.raben90years.com a na sociálních sítích skupiny i všech 13 trzích, kde má Raben Group své zastoupení. Tím však naše oslavy nekončí! U příležitosti svého 90. výročí chce dát skupina Raben Group dárek nám všem a také generacím, které přijdou po nás, a v září spustí online hlasování o třech offsetových iniciativách. Té, která získá nejvíce hlasů, udělí Raben Group grant. Hlasování bude probíhat do konce listopadu, výsledky a vítězný projekt budou vyhlášeny v prosinci.
„Chceme na trhu udávat trendy v oblasti udržitelnosti, a to nejen tím, že máme ‚zelené‘ kamiony a sklady nebo že vysazujeme stromy, ale všemi procesy, které využíváme. Snažíme se, aby byly tak ekologické, jak je to jen možné. To je naše odpovědnost. A protože jsou naše vztahy se zákazníky založeny na partnerství, jsem přesvědčen, že se k nám na této udržitelné cestě podnikání připojí i oni,“ vysvětluje Ewald Raben. Skupina Raben Group má v současnosti více než 150 poboček ve 13 evropských zemích, nabízí asi 1 200 000 m2 skladové plochy, zaměstnává 10 000 lidí a každý den vysílá na evropské silnice více než 8 500 kamionů. Všechno však začalo zcela nenápadně jednou malou rodinnou firmou v Holandsku. Charakteristiky typické pro rodinné firmy jsou pro skupinu dodnes důležité a pozitivně ovlivňují zapojení zaměstnanců a vztahy s klienty.

Zrod celosvětové značky

V roce 1931 začal Jan W. Raben, děda dnešního CEO, v malém holandském městě Meddo-Winterswijk vozit úrodu místních farmářů na trh. Založil společnost, z níž se stala celosvětově působící značka. Dalším milníkem v historii Raben Group byl rok 1960, kdy Theo Raben, syn zakladatele, převzal kormidlo společnosti a zahájil mimo jiné přepravu textilu do Polska a zpět. Zásadní krok do zahraničí však učinil až vnuk Ewald. Znal společnost zevnitř, už v deseti letech o víkendech pomáhal čistit kamiony a při studiu na vysoké pracoval jako jejich řidič. Po změnách, které proběhly v roce 1989, si uvědomil příležitost pro rozvoj na polském trhu. Vydal se proto do Polska s cílem založit zde pobočku Raben. Tehdy si také koupil mapu země a vyznačil na ní v různých oblastech hned dvanáct míst, která se měla stát sídly poboček. Posledních 30 let je příběhem neustálého rozvoje skupiny a jejího dynamického rozšiřování na další zahraniční trhy. Jedním z tajemství úspěchu je důmyslná kombinace nejlepších aspektů rodinné firmy s modely převzatými z korporátního managementu.
„Rodinná firma má oproti ostatním výhodu, protože se svými zákazníky a zaměstnanci jedná jako s členy rodiny. Nabízíme logistiku ‚s lidskou tváří‘. K tomuto stylu spolupráce patří partnerství a loajalita. Máme řadu dlouhodobých klientů. Jejich podnikání se v průběhu let mění a my se mu přizpůsobujeme. Jsme partneři a společně reagujeme na výzvy, které před námi vyvstávají. A také společně rosteme. Tento neustálý vývoj má naše skupina vepsaný do DNA. Neposkytujeme jen služby, ale i příslib a tento příslib musí být dodržen – vždy včas, s pečlivostí k detailům a v nejvyšší kvalitě. Proto také mnoho let hledáme inovativní řešení a zákazníky stavíme vždy na první místo. Investujeme tak do budoucnosti, do udržitelných řešení a projektů, které jsou dlouhodobě přínosné,“ říká Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group. „Pořád je před námi mnoho cest, ale už dnes jsem přesvědčen, že se společně dostaneme všude, kam chceme.“

Rozšiřování po Evropě

Skupina Raben Group se rozvíjela a doprovázela své zákazníky na cestě za jejich obchodním úspěchem. V roce 2002 vstoupila na trh společnost Fresh Logistics Polska, která se specializuje na služby týkající se čerstvých potravin, které vyžadují kontrolovanou teplotu v rozmezí 0–2 °C (UltraFresh) nebo 2–6 °C v průběhu celého logistického řetězce.
Období let 2003 až 2010 přineslo expanzi na nové trhy. V roce 2003 byla otevřena první pobočka na Ukrajině a o rok později už působnost skupiny Raben Group pokrývala i Litvu, Lotyšsko a Estonsko. V roce 2008 vstoupila skupina na český a slovenský trh a za další dva roky i do Maďarska. V roce 2016 zahájila svou činnost v Rumunsku. V roce 2017 koupila Raben Group 20% podíl v italské společnosti SITTAM a od roku 2020 je výhradním vlastníkem Raben SITTAM. V roce 2019 se k rodině Raben připojilo Bulharsko, kde skupina otevřela svou první pobočku v hlavním městě Sofii.
Pro Raben Group je velmi důležitý i německý trh. Svou pozici si zde buduje organicky i prostřednictvím akvizicí. V roce 2005 převzala společnost Birkart Systemverkehre. V roce 2011 se síť německých terminálů rozšířila koupí společnosti Wincanton. Další společnosti přibyly i v následujících letech. Dnes má Raben v Německu vlastní nezávislou přepravní síť se 34 pobočkami.

Cesta na východ

Portfolio skupiny Raben Group doplňuje společnost Raben East, která od roku 2017 nabízí mezinárodní přepravní služby včetně pravidelného sběrného spojení s východními zeměmi, celní služby a poradenství pro organizaci přepravy na východní trhy. Společnost obsluhuje země jako Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Irák, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán.

Cesta k úspěchu

Raben Group jako jedna z nejrychleji rostoucích evropských společností v oblasti logistiky plně využila tržních příležitostí, které se objevily po otevření nových evropských trhů a zavedení volného pohybu zboží. Nabízí ucelené služby: smluvní logistiku, silniční přepravu (vnitrostátní, mezinárodní a přepravu na východ), logistiku čerstvých potravin (pod značkou Fresh Logistics), celovozovou a kombinovanou přepravu, námořní a leteckou přepravu. Mezi hlavní odvětví, pro něž skupina Raben Group v roce 2020 zajišťovala služby, patří potravinářství (30 %), spotřební zboží (21 %), automobilový průmysl (17 %), maloobchod (12 %), chemický průmysl (11 %) a odvětví rychloobrátkového spotřebního zboží (9 %). Silniční přeprava, která přispívá k obratu Raben Group plnými 66 %, nabízí velkou příležitost pro rozvoj, ale představuje také výzvu, na niž Raben den co den reaguje přizpůsobováním své sítě sběrného spojení podle očekávání zákazníků ze všech koutů Evropy.
Činnosti zaměřené na vytváření sítě mezinárodního spojení dokonale ladí s posláním a vizí skupiny, a protože jsou kamiony s logem Raben k vidění na mnoha přepravních trasách, není pochyb o tom, že se Raben Group neustále snaží „být v jednom kole“ a o krok před konkurencí.

Inovace

Raben Group se zaměřuje na digitalizaci na mnoha úrovních, od fyzických procesů až po robotizaci kancelářských činností pomocí technologie RPA (robotická automatizace procesů). V oblasti automatizace zavádí pokročilá IT řešení jako například platformy, které automaticky poskytují informace zákazníkům, a platformy s údaji o předpokládané době doručení zásilky (ETA). V oblasti automatizace a robotizace skladů zavádí Raben zařízení pro měření zásilek, autonomní poloautomatické vysokozdvižné vozíky, kolaborativní robotická ramena, senzory Internetu věcí (IoT) a řadu dalších řešení určených ke zvýšení efektivnosti skladových a přepravních procesů. S ohledem na robotickou automatizaci procesů je nutno vyzdvihnout implementaci robotického softwaru, který asistuje uživateli u specifických aplikací (WMS/TMS/FK) nebo na rozhraní různých IT systémů, popřípadě uživatele zcela nahrazuje.
V zájmu bezpečného doručování během pandemie a ve snaze zajistit dodržování doporučených vzdáleností mezi zúčastněnými osobami dodání zásilky zavedla skupina Raben Group novou službu pro sběrné zásilky známou pod zkratkou PCD (Picture Confirming Delivery). Toto řešení umožňuje bezkontaktní potvrzení doručení zásilky prostřednictvím fotodokumentace.

Čas pro oslavu lepších zítřků

I rok 2021 bude v historii Raben Group bezpochyby zajímavým milníkem. Je nejen dalším rokem vývoje logistiky a nových technologií, ale především časem pro zamyšlení do budoucnosti. Pokud je primárním cílem zajistit budoucím generacím stejné přírodní zdroje, jaké jsou dnes k dispozici nám, jde o nejlepší základ pro společnou snahu vytvořit lepší, zelenější Evropu. Ve skupině Raben Group začíná zelená budoucnost už dnes!

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
Tisková zpráva

Přečtěte si také

Back to top button